Verslag brainstormavond

Brainstormavond vanuit het CSA en CFG voor alle Provinciale besturen 27-09-2019

Aanwezig:
Noord-Holland: Jeroen Schol, Willem Spies
Gelderland: Jos ten Have,
Brabant: Sjaak Braat, Dave Schiks, Jan Philipsen
Zuid-Holland: Pieter Keijzer , Theo de Vlieger
Limburg: Richelle van Vliet, Robert van Vliet

Namens het CSA:
Annet Joosten
Frank Cornelissen

Namens het HB:
Jo van Schijndel

Jo van Schijndel opent de avond om 19:30 uur. • Vanuit de vorige vergadering kwam naar voren dat het meer op provinciaal niveau moet plaatsvinden i.p.v. het HB. • Voorbeeld van uitvoeringen zijn o.a. de pakwerkerscursussen die vanuit de provincie worden georganiseerd. • Is er ook iets vanuit de vorige brainstorm avond besproken op de provinciale vergaderingen, zoals ledenwerving, voorstel om de spooruitleggers ook vanuit de provincie te laten benoemen i.p.v. vanuit het HB.

Provincie Brabant wil een actievere benadering, email uitsturen naar de kringgroepen-leden om te inventariseren wat er speelt en waar er behoefte aan is.

Provincie Gelderland, vergrijzing binnen de IGP en clubmatch, wel verjonging binnen de behendigheid. • Waarom wel verjonging binnen de behendigheid en niet binnen de IGP? Kortere afgebakende tijdsduur. • Hoofdevenementen samenvoegen bijv. Kampioensclubmatch en NIAK en behendigheid binnen een weekend samen pakken. Het probleem wordt dan wie kan dit nog organiseren?
Wat brengt het voor meerwaarde, IGP-ers gaan niet naar behendigheid en andersom ook niet.
Ligt het probleem niet bij de kringroepen, die geen nieuwe leden aannemen vanwege een ledenstop, bij bijv. 7 leden of als het een kynologische hond is. Geen interesse in liefhebbers als die zich melden, geen kennis meebrengen als voorwaarde stellen.
Provincie Zuid-Holland, Pieter Keijzer, leden komen bij ons niet zomaar aanlopen.
Is het mogelijk om sancties in te zetten als mensen liefhebbers weigeren, nee niet haalbaar dan moet je ook een controle uitoefenen.
Aanwas van nieuwe leden, mogelijkheid om de nieuwe leden vanuit de provincie te benaderen om ze warm te maken voor een afdeling binnen de VDH. Navragen bij HB of er naar de provincie een lijst kan worden gestuurd van alle leden zodat deze vanuit het PB benaderd kunnen worden. Kan dit in het kader van de privacy wetgeving?
Actie mogelijkheid, iedere pup koper van de VDH automatisch een jaar lid van de VDH maken en dit binnen provinciaal besturen beter communiceren zodat dit binnen het PB opgevolgd kan worden.
Het motto is we zijn allemaal liefhebbers van de Duitse Herder.
De jeugd wil kort werken en niet de hele avond er zijn en maar 10 minuten met de hond bezig zijn.
Westland heeft jonge honden cursus, behendigheid en kynologie kortom een allround kringgroep, dit is ook een druk bezochte kringgroep.
Probeer de puppy lijst op de vdh site actiever te maken, promoot dit via de provinciaal besturen zodat alle puppy’s op de vdh site staan, kijk eens op de site van de VVDH.
De website van de VDH wordt als saai en moeilijk bereikbaar gevonden, social media is heel belangrijk.
VDH movie op social media, voor een totaal beeld, korter dan een minuut, met alle disciplines, door een professional laten opmaken, zorgen voor een vervolg.

Kringgroepen:
Mentaliteit is anders, kringgroepen moeten ook met de tijd mee.
Mogelijkheid tot verandering van trainen, kortere blokken mede voor de jeugd.
De taak ligt bij de kringgroep, bijvoorbeeld een beginnersgroep en door naar examengroep.
Tijdsblokken maken, kort tijdsbestek en afgebakend eventueel met een tussentijds examen.
Kringgroepen moeten ook werken aan ledenbehoud, goed is niet meer goed genoeg.
Uitstraling dat meedoen aan een wedstrijd dan is 3 x goed draaien ook goed.
Provinciaal besturen:
Provinciaal bestuur lokaal organiseren, bijv. een oefendag laagdrempelig organiseren, geldt ook zeker voor kynologie, provinciale oefendag voor de kynologie.
PB-vergadering proberen interessant te maken, door op te volgen door bijv. een seminar bijv. de uitleg van een IGP programma.
Onderscheid maken tussen liefhebbers en kringgroep leden.
Voor liefhebbers bijvoorbeeld een wandel dag en een liefhebbers dag of een spoortocht.
Email versturen vanuit het PB aan alle leden binnen een provincie, dus niet alleen de kringgroep leden.
PB zorgen voor communicatie naar de kringgroepen dat deze zorgen voor tijdige communicatie vanuit de kringgroepen naar de pakwerkers en spoorleggers, tijdens de wedstrijden en de eventuele intrainingsdagen. Graag bij de posters, affiches ook de spooruitzetter en de spoorleggers vermelden.
Pakwerkerscursus
Spoorleggercursus
Bestuurlijke functies
Organiseren van evenementen en die promoten buiten de gebaande paden, lokale en sociale media, met name voor de liefhebbers.
Demonstraties geven en naar buiten toe treden.

Wat doet de VDH om de sport te promoten buiten de VDH liefhebbersdagen en het boekje.
Probeer als PB en kringgroep out of the box te denken.

Wat vind men van het VDH blad:
VDH blad, toch foto’s van deelnemers en podia, ook al is dit al achterhaald.
Is er een mogelijkheid voor het VDH blad voor een samenwerking met bijv. sporthonden en hondensport. Dit zou onderzocht moeten worden.
Rondvraag:
Jeroen Scholl ; Meer feitelijke informatie om tot een conclusie te komen, meten is weten. Meer onderbouwing voor dat je beslissingen neemt.
Theo de Vlieger; bij brainstorm gaat om beleving en emotie.
Frank: PB besturen aandacht besteden aan langdurig lidmaatschap, schriftelijke uitnodigen voor een vergadering.
Jos: Notulen worden gemaakt, worden naar alle PB gestuurd.
Kan de locatie van de brainstormavonden ook circuleren binnen de provincies, hoe vaak, voorstel 2 x jaar en doelen stellen. Vaste data prikken en communiceren.
Verzoek om tijdens de vergadering niet te roken.
Pieter; wat is er uit de vorige brainstorm gekomen. Meer lokaal werken en IGP 1 & 2 op het NIAK.
Richelle; probleem met PAK, hoe gaan andere PB’s hier mee om, geen VDH pakwerkers. Deze worden door het PB aangewezen. Het provinciaal bestuur beslist.

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Verslag brainstormavond

Voorjaarsvergadering 25 april 2022

Op maandag 25 april a.s.
Aanvang: 20.00uur
Plaats Café – Zaal ‘De Schuur’, Hoofdstraat 2, 6049 EB, Herten  

Voor meer info klik op vergaderingen  

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Voorjaarsvergadering 25 april 2022

IGP Speuren

Bekijk de video

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor IGP Speuren

VZH volgens de nieuwe IGP regels

Bekijk de video

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor VZH volgens de nieuwe IGP regels

Examenreglement IGP (per 1-1-2019)

IGP

Onderstaande link verwijst naar het Nederlandstalige reglement van IGP.

examenreglement-nederlandse-vertaling-igp-1-januari-2019-versie-2018-5

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Examenreglement IGP (per 1-1-2019)