Bestuur VDH Limburg

Voorzitter VDH Peter Snijders Voorzitter@vdhlimburg.nl
Secretaris VDH Wiell Didden
afgetreden
per 06-10-19
Secretaris@vdhlimburg.nl
Penningmeester Edmond Kleikers Penningmeester@vdhlimburg.nl
Commisaris Kynologie Romy Snijders Comm-kynologie@vdhlimburg.nl
Algemeen Bestuurslid Petra Dijkstra Bestuurslid2@vdhlimburg.nl
Algemeen
bestuurslid
Richelle Liedekerken
Algemeen
bestuurslid
Robert van Vliet