Vergadering

Op deze pagina kunt u zien wanneer onze volgende vergadering wordt gehouden.

Vergaderstukken voor deze vergadering kunt u opvragen bij het secretariaat van het provinciaal bestuur.

U bent van harte welkom. En dat niet alleen…. U bent onmisbaar bij onze vergadering. uw bijdrage is gewenst.
Van de kringgroepbesturen wordt verwacht dat minimaal 2 afgevaardigden aanwezig zijn.

 Datum en plaats vergadering:

NAJAARSVERGADERING

Op: 14 november 2022
Aanvang: 20:00 uur
Plaats Café – Zaal ‘De Schuur’, Hoofdstraat 2, 6049 EB, Herten

 Agenda:

 1. Opening.
 2. Notulen extra ledenvergadering d.d. 25 april 2022.
 3. Ingekomen en uitgaande stukken.
 4. Mededelingen.
 5. Begroting 2023.
 6. Evenementen 2023.
 7. Bestuursverkiezing: n.v.t.
 8. Verslag algemene vergadering VDH d.d. 28 mei 2022.
 9. Behandeling voorstellen in de Algemene Vergadering van de VDH op 26 november 2022.
 10. Behandeling voorstellen vanuit de afdeling voor de Algemene Vergadering van de VDH op 27 mei 2023.
  • Deze moeten uiterlijk 2 weken voor de Provinciale ledenvergadering ingediend zijn bij het secretariaat van het afdelingsbestuur.
 11. Onderscheidingen.
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Notulen en verslagen kunt u opvragen bij het secretariaat van het PB Limburg

Toegang tot deze vergadering hebben VDH leden op vertoon van een geldige VDH-lidmaatschapskaart van 2022

Vergaderstukken ter info / voorbereiding

7 Voorstel FGK reglement

8 Pre advies Overijssel

8 Voorstel Overijssel gèèn verplichte spoorleggerlicentie bij examens

9 harmoniseringWUSV

10 Pre advies Gelderland

16 Rondvraag AV oktober 2022 FGK (2)

Besluiten 28 mei 2022 Gelderland_

10 Voorstel herzien boetesysteem bij deelname aan examens

Notulen 28 mei 2022

Planning 2023 versie 2.0

VDH afdeling Limburg, secretaris a.i. M Heijnen

Rijksweg 19, 5995 NS Kessel

e-mail secretaris@vdhlimburg.nl

Cafe zaal De Schuur

Vergaderzaal